• ANPA PICARIÑOS, HAZTE SOCIO - DESCARGATE LA SOLICITUD ADMINISION COMO SOCIO - CURSO 2022/2023
Imprimir

Convocatorias de Asemblea Ordinaria e Extraordinaria - Setembro 2021

Boas a tod@s. Pregamos a lectura aos soci@s da ANPA desta comunicación IMPORTANTE. Aos non asociados animarvos a que vos fagades socios da ANPA neste curso 2021/2022.

 Tal como se indica nos Estatutos da ANPA Picariños os asociados e asociadas teñen entre os seus dereitos a opción de elexir e ser elexidos para cargos directivos da ANPA.

O pasado mes de Abril de 2020 tiñamos convocada a renovación da Xunta Directiva, a cal por motivos da pandemia retrasouse ata o mes no que estamos. Chegados a este punto, procedemos a informar aos nos@s asociad@s do procedemento de elección da nova Xunta Directiva, o cal será con candidaturas conxuntas (puidendo presentarse calquera grupo de nais ou pais membros da nosa ANPA aos postos que consideren oportunos). Se algún asociado desexa presentarse individualmente a formar parte da Xunta Directiva deberá comunicarllo á Anpa tamén. As comunicacións deberanse realizar mediante correo electrónico dirixido a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

 Elixirase a candidatura que teña maior número de votos.

 Candidaturas. Composición.

Estarán compostas por un mínimo de 6 asociados e deberán identificar ás persoas candidatas aos seguintes cargos :

- Presidencia

- Vicepresidencia

- Secretaría

- Tesourería

- Vogalías (cun mínimo de 2 persoas, aconsellable 4)

O voto será secreto. Cada asociado presente na Asemblea poderá emitir 1 voto. AVISO IMPORTANTE: Toda persoa que o 29 de Setembro de 2021 non teña pagada a cuota de socio, lóxicamente, non figurará coma asociado, polo cal non poderá emitir voto nin asistir á asemblea.

No caso de non presentarse candidatura algunha para a elección democrática da Xunta Directiva, estabrécense dous escenarios:

-         1º.- Que a da Xunta Directiva saínte renove por outros dous anos máis, cubrindo as prazas que queden valeiras na Directiva con asociados que se ofrezan voluntariarios na Asemblea ou ben en último caso seleccionados por sorteo.

-         2º.- De non producirse o 1º escenario, procederíase a elixir á nova Xunta Directiva na súa totalidade a través de sorteo.

 

Nun hipotético sorteo, en calquera dos dous escenarios, entrarían todos os asociados do curso 2021/2022. O motivo non é outro que garantir a continuidade da ANPA, e consecuentemente, manter activa a vida e funcionamento da ANPA, a cal xestiona/coordina o servizo de Madrugadores/Comedor Escolar/Actividades, presenza da ANPA no Consello Escolar, financiación de talleres para todo o alumnado no centro, Escola de Familias para país/nais/titores, etc……

Indicar tamén, que no caso de que un asociado sexa seleccionado por sorteo para formar parte da Xunta Directiva, sempre poderá presentar a súa renuncia por escrito ao cargo alegando os motivos que considere oportunos.

No caso final de que non se forme unha Xunta Directiva (esperemos non chegar a esta situación), procederíase á disolución da ANPA, iniciando o proceso según os artigos recollidos nos seus Estatutos.

O prazo para presentar candidaturas rematará o día 23 de Setembro de 2021 ás 20.00 horas, unha semana antes da realización da Asemblea extraordinaria, Asemblea a cal informamos que a Xunta Directiva fixou para o xoves 30 de Setembro de 2021, ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda convocatoria, no salón de actos do centro (accedendo pola entrada do patio de acceso ao comedor escolar). Só poderán asistir a Asemblea asociados á ANPA neste curso 2021/2022.

E INFORMAMOS QUE O XOVES 16 DE SETEMBRO TEREMOS, POR FIN, ASEMBLEA ORDINARIA DE ASOCIAD@S. Prégase asistencia dos asociad@s. Será ás 19.00 h. en 1º convocatoria e ás 19.30 h en 2º convocatoria.

 A orde do día terá os seguintes puntos nesta ASEMBLEA DO 16 DE SETEMBRO:

 

-         1.-Lectura e aprobación da Asemblea do 19 de Setembro de 2019.

-          2.- Altas de socios. Comentar datos de curso e impacto da pandemia nestes dous últimos anos.

-          3.- Servicio Comedor/Madruga. Informar estado servicio. Doble turno.

-          4.- Actividades do curso. Excursion. Festa fin de curso.

-         5.- Aprobación de Contas dos cursos 19-20 y 20-21                      

-         6.-Convocatoria Eleccións dunha nova Xunta Directiva.

-         7.-Rogos e Preguntas

                                                   Moitas grazas a tod@s ;-)